15 Jún, Sobota
 25 °C
TOP

Nepodceňte prevenciu rakoviny prostaty

Ministerstvo zdravotníctva SR aj tento rok podporilo celosvetovú kampaň MOVEMBER, ktorá je venovaná prevencii vzniku rakoviny prostaty.

Aj pri tomto ochorení je najdôležitejším faktorom liečby jeho zachytenie v počiatočnom štádiu – včas zachytené ochorenia sú liečiteľné. Karcinóm prostaty je po karcinóme pľúc a hrubého čreva tretím najčastejším malígnym ochorením u mužov. Je známe, že rakovina prostaty postihuje najmä starších mužov – až v 80% sa prejavuje u mužov nad 65 rokov. Podľa informácií Národného onkologického inštitútu (NOI) žije na Slovensku celkovo 9000 ľudí s touto diagnózou a podľa odhadov NOI za rok 2021 evidujeme takmer 2800 nových prípadov. V roku 2020 na toto ochorenie zomrelo približne 600 mužov.

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje dôležitosť absolvovania urologickej prehliadky v rámci zákonného zdravotného poistenia – u mužov nad 50 rokov s periodicitou raz za 3 roky a u mužov nad 40 rokov veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve – raz za 3 alebo 2 roky podľa hodnôt PSA.

Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva uviedol: „Onkologické ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Musíme klásť väčší dôraz na prevenciu – či už na skríningy alebo preventívne prehliadky. Vyzývam aj touto cestou mužov, aby na prehliadky u urológa určite chodili a skontrolovali si svoje zdravie. Kampaň MOVEMBER považujem za veľmi dôležitú aj preto, lebo šírením osvety a informácií o rakovine prostaty je možné zachrániť mnoho životov. Skorý záchyt ochorení je menej psychicky a finančne náročný tak pre človeka, ako aj pre zdravotnícky systém. Za môjho fungovania na rezorte zdravotníctva budú takéto kampane podporované.“

„V rámci vstupných vyšetrení u pacientov s karcinómom prostaty sa štandardne využíva neinvazívna diagnostika, pričom na Slovensku máme 13 pracovísk nukleárnej medicíny, z toho 9 pracovísk je vybavených moderným hybridným prístrojom SPECT/CT. Šesť pracovísk nukleárnej medicíny má k dispozícii aj najmodernejšiu diagnostickú modalitu používanú v onkológii, hybridný prístroj pozitrónovej emisnej tomografie. Na 3 pracoviskách je možné absolvovať vyšetrenie s rádiofarmakom špeciálne vyvinutým pre špecifické indikácie cielenej diagnostiky u karcinómu prostaty (Ga-PSMA). Už čoskoro NOI predstaví slovenskú verziu pacientskej príručky o rakovine prostaty, ktorá bude vhodnou formou informovať o tomto ochorení, prevencii a možnostiach liečby,“ informuje rezort zdravotníctva na svojej webovej stránke.

zdroj foto jarmoluk pixabay

Odoslať komentár