21 Máj, Utorok
 23 °C
TOP

Postarajte sa o komín včas

Vykurovacie obdobie je jedným z rizikových časových období sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Ak si nezabezpečíte odborné preskúšanie komína v zmysle platnej legislatívy, hrozí vám sankcia.

Počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny bola najčastejšou príčinou požiarov nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, jeho inštalácia, nevhodná konštrukcia, umiestnenie horľavých látok v blízkosti vykurovacích telies, technická porucha v komíne a nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov a komínov. „V období od septembra 2021 do marca 2022 bola príčina požiarov spôsobená nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri vykurovaní v 64 prípadoch s priamou škodou takmer 500 000,- eur, usmrtená bola jedna osoba a 9 osôb sa zranilo,“ vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Hasičský a záchranný zbor SR preto pred vykurovacou sezónou odporúča vykonať kontrolu komínov. Skontrolovanie komína revíznym technikom sa vyžaduje pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:

-komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace,

-komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace,

-komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov,

-komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov,

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:

-komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace,

-komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace,

-komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov,

-komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov,

-komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

„Predchádzanie požiarov je verejným záujmom. Aj keď je čistenie komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov,“ zdôrazňuje prezident Hasičského a záchranného zboru SR Pavol Mikulášek.

Vzor potvrdenia, ako aj podrobné informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov nájdete vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007z.z.

Ak právnická osoba alebo SZČO nezabezpečí odborné preskúšanie komínov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 314/2001 Z. z., môže krajské riaditeľstvo HaZZ alebo okresné riaditeľstvo HaZZ pri vykonávaní protipožiarnej kontroly alebo zisťovateľ príčin požiaru uložiť sankciu do výšky 8 298,- eur. U fyzickej osoby sa uloží sankcia do výšky 99 €.

zdroj foto: suju-foto pixabay

Odoslať komentár