21 Máj, Utorok
 24 °C
TOP

Aké sú nežiaduce účinky vakcín a kam ich nahlásiť

Mnoho ľudí stále váha s očkovaním jednoducho preto, že sa obáva nežiadúcich účinkov jednotlivých vakcín. Štátny ústav pre kontrolu liečiv priniesol podrobný prehľad o tom, aké nežiaduce účinky Slováci doposiaľ hlásili, aké boli závažné a ako sa prejavovali. Prinášame ich prehľad.

Vakcíny určené na prevenciu ochorenia COVID-19 sú podávané injekčne do svalu a môžu v priebehu hodín až dní po podaní vyvolať reakcie menšej alebo strednej intenzity, ktoré spontánne v priebehu niekoľkých dní odznievajú. Ponúkame prehľad podľa typov vakcín.

Pfizer/BioNTech

Najčastejšie hlásené podozrenia na nezávažné nežiaduce účinky: bolestivosť, opuch alebo začervenanie v mieste aplikácie, opuch a bolesť lymfatických uzlín v podpazuší, triaška, zimnica, horúčka, únava, závrat, pocit na odpadnutie, bolesť hlavy

Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky: pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených na hypertenziu), prekolapsový stav, kolaps, trombóza, flebotrombóza, alergické reakcie, paréza tvárového nervu, zlyhanie očkovania

Moderna

Najčastejšie hlásené podozrenia na nezávažné nežiaduce účinky: opuch, začervenanie a svrbenie v mieste aplikácie, horúčka, bolesť svalov, kĺbov, hlavy, zimnica, únava

Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky: dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi

AstraZeneca

Najčastejšie hlásené podozrenia na nezávažné nežiaduce účinky: bolesť hlavy a celého tela, únava (príznaky podobné chrípke), kožné reakcie (výsyp), vracanie, hnačka, nauzea, tŕpnutie, horúčka, zimnica, triaška

Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky: krátkodobá strata vedomia, trombóza a flebotrombóza dolných končatín, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, paréza tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, anafylaktická reakcia, erysipel, hyperpyrexia, flebitída dolných končatín

V hre je viacero faktorov

Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu daného človeka, od veku (všeobecne sú nežiaduce reakcie po očkovaní u ľudí vo vyššom veku menej časté a menej intenzívne), iných súbežne užívaných liekov, imunitnej odpovede, ale v niektorých prípadoch aj od psychického nastavenia človeka. Takisto ich výskyt a intenzita závisí od toho, či ide o prvú alebo druhú dávku. Pri takzvaných mRNA vakcínach – Comirnaty a COVID-19 Vaccine Moderna boli pozorované častejšie a intenzívnejšie nežiaduce reakcie po druhej dávke vakcíny. Naopak, po vakcíne Vaxzevria boli po druhej dávke v klinických skúšaniach pozorované nežiaduce reakcie menej často a menej intenzívne.

Ako hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním

Počet prijatých hlásení podozrení na nežiaduce účinky závisí od počtu dostupných vakcín, zaočkovaných osôb, dĺžky obdobia používania jednotlivých vakcín a subjektivity odosielateľa hlásenia. Niektorí zaočkovaní pristupujú ku vzniknutým reakciám zodpovednejšie a hlásia aj mierne a krátkodobé nežiaduce účinky. Každý má možnosť nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok a štátny ústav prijíma všetky hlásenia a v prípade potreby dožiada ďalšie informácie od odosielateľa. Pri hodnotení počtu a závažnosti hlásení je potrebné vziať do úvahy všetky faktory. Je preto podľa odborníkov nesprávne zamerať sa len na počet hlásení a považovať vakcínu s vyšším počtom hlásení za menej bezpečnú.

Hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Vyplniť elektronický webový formulár

2. Vyplniť tlačivo a zaslať e-mailom na neziaduce.ucinky@sukl.sk

3. Vyplniť tlačivo a zaslať poštou na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava

4. Telefonicky na +421 2 507 01 206 alebo +421 902 489 044

Zdroj informácií ŠÚKL

Odoslať komentár