22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Obnova rašelinísk v Karpatoch

Na Slovensku bude obnovených 12 vzácnych rašelinísk. Jedným z nich je aj Klinské rašelinisko na Orave, kde v uplynulých dňoch odborníci odoberali vzorky pôdy. Obnova týchto ekosystémov pomáha nielen flóre a faune, ktoré sú na rašeliniská viazané, ale aj nám ľuďom. Práve v rašeliniskách má zadržiavanie vody v krajine, viazanie uhlíka z atmosféry, či zmierňovanie zmien klímy najväčší potenciál. Ich drvivá väčšina však bola u nás v minulosti vyťažená, odvodnená alebo premenená na poľnohospodársku pôdu. Okrem adaptácie ich obnovou zvýšime aj biodiverzitu krajiny.

„Klinské rašelinisko je veľmi vzácne a ohrozené územie, s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa medzi obcou Klin a mestom Námestovo, zákonom chránené je od roku 1967 a od roku 1979 je aj súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava a má rozlohu 15,3 ha. V minulosti bol vodný režim silne narušený hlavne vodohospodárskymi úpravami okolitých pozemkov,“ hovorí Ivan Šustr botanik Správy CHKO Horná Orava Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).

„Prostredníctvom projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ obnovujeme 12 vybraných rašelinísk na Slovensku. Inštitút DAPHNE v spolupráci so Štátnou ochranou prírody zrealizoval vegetačný a hydrologický prieskum lokalít, na základe čoho sme pripravili takzvané obnovné plány pre každú lokalitu. Na Klinskom rašelinisku, ktoré intenzívne zarastá náletovými drevinami, budeme realizovať najmä odstraňovanie náletových drevín, ktoré z lokality odčerpávajú vodu,“ vysvetľuje Ján Šeffer z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE. Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu rašelinísk zadržiavať vodu v krajine a viazať uhlík.

Pri realizácii projektu spolupracujú experti Nórskeho inštitútu pre výskum prírody – NINA. Jednou z úloh projektu je analyzovať stav projektových lokalít z hľadiska ich kapacít na viazanie atmosférického uhlíka a zhodnotiť efekt obnovy na zvýšenie tejto kapacity.

Projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ je financovaný z Nórskeho grantu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Zdroj informácií a foto ŠOP SR

Odoslať komentár