22 Máj, Streda
 22 °C
TOP

Hriešni ľudia slobodného kráľovského mesta trnavského – II. časť


Krádež kohúta a iné prípady…
V predchádzajúcom rozprávaní o hriešnych ľuďoch slobodného kráľovského mesta trnavského sme priblížili okolnosti prepadu banky v Topoľčanoch. Tentokrát to budú prípady z iného súdka, možno aj trošku kuriózne či úsmevné.

Krádež kohúta
Hoci sa tento prípad stal počas hospodárskej krízy, predsa len vo vás možno vylúdi aspoň malý úsmev. V trestnom spise vo veci prečinu krádeže proti kováčovi Izidorovi M. sa uvádza: „V noci z 10. na 11. apríla 1933 som odcudzil jedného kohúta neznámemu majiteľovi v Chtelnici. Neviem udať, kto je majiteľom odcudzeného kohúta, lebo krádež som spáchal v noci a išiel som na dvor majiteľa a na záhradu. Kohúta som odcudzil z otvoreného kurníka. Kohúta som si odniesol domov, kde som ho aj zarezal a začal som ho variť. Ani som kohúta nedovaril, keď už prišli četníci a kohúta u mňa zhabali. Krádež som spáchal z núdze, lebo som bez práce a bez zamestnania, a preto som bol donútený takýmto spôsobom si zadovážiť potravu. Okrem toho je manželka v nemocnici už 2 týždne, poneváč som bol hladný som kohúta neznámemu majiteľovi odcudzil. Krádež som spáchal v papučiach, ktoré sú zhabané ako doličný predmet“. Obžalovaný prosil o mierny trest, bol už inak trestaný, dostal napokon 7 dní väzenia. Ako hodnota škody sa uvádza 2000 Kč.

Do väzenia pre zuby
Iným prípadom bol priestupok proti verejnému zdraviu. Manželia Bolfíkovci si objednali opravu horného chrupu u Alfréda J. – dali si vyrobiť zlaté korunky. Alfréd J. bol však zubár bez oprávnenia poskytovať tieto služby. Takže sa ocitol pred súdom a dostal 1 deň väzenia a 50 Kč pokutu.

Ublíženie na cti
V hostinci Štefana M. pri zábave Anton Š., krajčírsky tovariš, pri tanci náhodou stúpil manželke Petra B.,tiež krajčírskeho tovariša na nohu, za čo mu dal obvinený zaucho. Obžalobu nakoniec stiahli zo súdu a pokonali sa. Avšak Peter B. musel svoj čin oľutovať a do 30 dní zaplatiť 160 Kč.

Obžaloba pre ohováranie
Arana T. (vydatá, 4 deti, nevie písať ani čítať) bola obžalovaná pre ohováranie 43-ročného Ľudovíta B. „Obžalovaná na mňa vykrikovala, že som hajzlárom, že hajzle pucujem a že som niesol poza humny žufanu. Cítim sa byť urazeným, lebo ja som záchody nikdy nečistil a živím sa ako robotník, pracujem s drevom, cez 8 rokov som bol zamestnaný ako hospodársky čeľadník na veľkostatku Špunger,“ uviedol poškodený. Arana T. musela zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti rozsudku pokutu 20 Kč.

Prípad odtrhnutých hrušiek
Tento prípad zaznamenala Četnícka stanica v Suchej nad Parnou koncom júla 1933, keď dozrievajú hrušky. Štefanovi V. chodil pravidelne trhať hrušky zo stromu za humnom mladistvý 16-ročný Jozef K. zo Zvončína. Incident vyvrcholil 28. júla o 18.00 h, keď ho Štefan V. opätovne pristihol pri trhaní hrušiek a začali sa hádať a nadávať si. V tom čase sa vracal z poľa Jozefov brat Ján, ktorý zbadal hádajúcich sa, preto zoskočil z voza, zobral vidly a išiel urobiť s obidvoma poriadky. Najprv nastala len strkanica, avšak potom udrel Ján Štefana V. po hlave vidlami a druhý z bratov, Jozef, ho udrel dreveným kolíkom dvakrát po ramene. Spôsobili tým poškodenému na hlave a na ramene zranenia, z ktorých sa musel liečiť 8 dní. Ako sa uvádza aj v lekárskom náleze Dr. Róberta S. „poškodený mal okrem iného na hlave 5 cm dlhú jazvu po údere“. Za ošetrenie zaplatil Štefan V. 40 Kč, ktoré si nárokoval pri súde preplatiť. Bratia Jozef a Ján spáchali čin v hneve, v triezvom stave. Súd pre mladistvých odsúdil Jozefa K. na 1 deň väzenia a pokutu 10 Kč, poškodenému je povinný zaplatiť 40 Kč, lekárske trovy, 10 Kč svedecké trovy, ďalej svojmu právnemu zástupcovi Dr. Hugovi E. za zastupovanie 80 Kč a to všetko do 15 dní pod ťarchou exekúcie. Vyšetrovanie uskutočňovali strážmajster Augustín Červen a strážmajster František Vávra.

Prípady zo zápisov Četníckej stanice v Trnave prerozprávala Júlia Ragačová, riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.

Odoslať komentár