16 Jún, Nedeľa
 0 °C
TOP

Čaká nás ešte dlhá cesta, aby rómske komunity mohli naplniť svoj potenciál

Medzinárodný deň Rómov 8. apríl bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie. Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7.-12. apríla v roku 1971 v Londýne.

Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od sedem do 14 miliónov Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrana a podpora ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý sa pripomína 8. apríla, prvý podpredseda Frans Timmermans, komisár Johannes Hahn a komisárky Marianne Thyssenová, Věra Jourová a Corin Creţuová uviedli:

„Dnes oslavujeme rómsku kultúru a pripomíname si rómsku históriu, ktorá je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou európskej histórie. Napriek tomu, že sú Rómovia najväčšou menšinou v Európe, ich komunity stále čelia všadeprítomnej diskriminácii a marginalizácii. To im bráni v prístupe k základným právam na vzdelanie, zamestnanie, dôstojné bývanie alebo k základným službám zdravotnej starostlivosti.

Protirómske zmýšľanie je na vzostupe. Sme svedkami radikálnych názorov aj zo strany politických predstaviteľov a šírenia nenávistných prejavov a falošných správ online. Slová vedú k nenávisti a nenávisť vedie k násiliu. Musíme byť ostražití, aby sa Rómovia opäť nestali terčom obťažovania a útokov. Musíme sa poučiť z našej histórie a nesmieme rozdúchavať plamene minulej nenávisti.

Aby sa tak stalo, musíme neoblomne trvať na našich základných hodnotách. EÚ predstavuje spoločnosť, v ktorej sa rovnako zaobchádza so všetkými menšinami a v ktorej majú rómske komunity rovnaké práva a príležitosti ako ktokoľvek iný. To je naša identita.

Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou ohliadnuť sa za tým, čo Európska únia a jednotlivé krajiny pri zlepšení začlenenia Rómov dosiahli. Práca členských štátov sa od roku 2011 riadi rámcom EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, pričom finančné prostriedky EÚ sú k dispozícii aj na podporu integrácie Rómov. Táto stratégia prináša ovocie; vidíme určité zlepšenia, najmä v oblasti vzdelávania.

Čaká nás však ešte dlhá cesta, aby rómske komunity mohli naplniť svoj potenciál. Európska komisia vyzýva krajiny EÚ, ako aj partnerov s európskou perspektívou, aby dodržali svoje záväzky, posilnili boj proti diskriminácii a podporili účasť a zastúpenie Rómov v politickej sfére, v našich hospodárstvach a spoločnostiach. Patria k nám.

Skoncovanie so stáročiami sa prejavujúcou marginalizáciou si vyžaduje celoeurópsku spoluprácu. Politickí predstavitelia, od vnútroštátnej úrovne až po miestnu, musia prehĺbiť dôveru medzi Rómami a nerómskym obyvateľstvom a zabezpečiť, že Rómovia budú mať rovnaké práva a príležitosti ako ostatní Európania.“

Odoslať komentár