22 Máj, Streda
 22 °C
TOP

Čo znamenajú symboly na obaloch

Isto ste si všimli, že na plastových obaloch, akými sú napríklad fólie, PET fľaše, misky alebo tácky a tiež na plastových výrobkoch ako sú dózy na potraviny, poháre, misky či kuchynské pomôcky, sú uvedené rôzne značky a symboly. Viete, čo znamenajú?

RÚVZ so sídlom v Poprade – Národné referenčné centrum a laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami priblížili v uplynulých dňoch význam najčastejších symbolov v letáčiku, ktorého digitálnu verziu nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_Znacky_Plasty.pdf

Odborníci pripomínajú, že symboly a značky majú byť uvedené v slovenskom jazyku a to výrazne, zreteľne čitateľne, nezmazateľne.

Kde symboly a značky hľadať?

-priamo na obalových materiáloch alebo na plastových výrobkoch alebo

-na etikete pripevnenej k obalovým materiálom alebo k plastovým výrobkom alebo

-na oznámení v bezprostrednej blízkosti obalových materiálov alebo plastových výrobkov, ktoré je pre kupujúceho zreteľne viditeľné.

Výrobca alebo dovozca je povinný uvádzať konkrétne pokyny, ktoré sa majú dodržiavať pri bezpečnom a vhodnom používaní výrobkov určených na styk s potravinami. „Pre správne použitie a minimalizovanie ohrozenia zdravia ľudí je potrebné, aby spotrebitelia dodržiavali pokyny uvedené formou značiek a symbolov,“ uvádzajú odborníci, pričom dodávajú, že pokyny k správnemu a bezpečnému použitiu môžu byť uvedené aj slovne – napríklad nepoužívať v mikrovlnnej rúre, nepoužívať v umývačke riadu a podobne.

Čo musia spĺňať plastové obaly a výrobky?

Musia byť vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli

-ohroziť zdravie ľudí alebo

-spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín alebo

-spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností (ide o vlastnosti potravín, ktoré pôsobia na ľudské zmyslové orgány).

Zdroj informácií: ÚVZ SR / Fb

zdroj foto pexels pixabay

Odoslať komentár