22 Máj, Streda
 22 °C
TOP

Važecká jaskyňa otvorila svoje brány

Turisti budú môcť po trojmesačnej pauze opäť navštíviť jednu z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Po zimnej prestávke otvorila svoje brány Važecká jaskyňa. Hoci dĺžkou patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne, známa je bohatou kvapľovou výzdobou, pozoruhodnými nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou.

„Važecká jaskyňa bola vytvorená vodami Bieleho Váhu, má bohatú výzdobu s pozoruhodnými stalaktitmi, stalagmitmi i sintrovými jazierkami. V júli minulého roku sme si slávnostným podujatím pripomenuli 100 rokov od jej objavenia. Samotný vznik jaskyne je aktuálne predmetom medzinárodného geologického a geomorfologického výskumu. Predbežné výsledky na základe datovania naplavených štrkov nám ukazujú, že jaskyňa je oveľa staršia ako sa doteraz predpokladalo. Jej podzemné priestory boli vytvorené už pred viac ako 1 miliónom rokov,“ uvádza Pavel Bella zo Správy slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody SR.

Jaskyňa zaujme návštevníka nielen bohatou kvapľovou výzdobou, ale aj významným paleontologickým náleziskom kostí jaskynného medveďa, ktorý jaskyňu celoročne obýval a odchovával tu svoje mláďatá. Zo siedmich druhov netopierov, ktoré v jaskyni zimujú, je zaujímavý netopier veľkouchý so svojimi nápadne dlhými ušnicami. Vo vstupných častiach sa vyskytuje večernica severská.

Važecká jaskyňa je zároveň zaradená medzi biospeleologické lokality európskeho významu. Ako upresňuje Vladimír Papáč, biospeleológ SSJ: „Z jaskynných bezstavovcov je pozoruhodný nález šťúrovky, ktorý predstavuje najsevernejší výskyt zástupcu tohto radu pavúkovcov. Zaujímavosťou je tiež, že práve vo Važeckej jaskyni slovenskí zoológovia ako prví na svete objavili a neskôr v roku 2013 opísali nový druh chvostoskoka, ktorý pomenovali Megalothorax hipmani na počesť uznávaného jaskyniara Petra Hipmana.“

Važeckú jaskyňu nájdete na západnom okraji obce Važec medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Parkovisko sa nachádza bezprostredne pred vchodom do jaskyne.

Okrem Važeckej jaskyne majú v tomto období turisti možnosť navštíviť už otvorenú Beliansku, Brestovskú, Bystriansku a jaskyňu Domica.

Informácie a foto poskytol Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Odoslať komentár