20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Ako sa správať počas povodní

Dlhotrvajúce horúčavy sú len jedným z prejavov extrémov počasia. Častokrát sme tiež svedkami silných búrok, či prívalových dažďov. Ich dôsledkom môžu byť povodne a záplavy. Úrad verejného zdravotníctva SR prináša v tejto súvislosti nasledovné odporúčania:

Nezabúdajte, že pri vzniku povodne je potrebné:

-Po celý čas sa riadiť pokynmi povodňových orgánov, polície a záchranárov.

-Rešpektovať oficiálne informácie o vývoji situácie.

-Konať s rozvahou a zbytočne neriskovať.

-Varovať ostatných ohrozených, pomáhať starším osobám, bezvládnym a deťom bez dozoru.

-Chrániť predovšetkým zdravie a až potom majetok.


Základné odporúčania pre občanov:

-Pohybujte sa zásadne mimo zatopenej oblasti a nikdy nevstupujte do prúdiacej vody.

-Vyhýbajte sa elektrickému vedeniu a zapnutým elektrickým spotrebičom.

-Všimnite si možný únik plynu. Nepoužívajte otvorený oheň a nefajčite. Svieťte len baterkou.

-Dôsledne dbajte na hygienu, najmä na starostlivé a časté umývanie rúk pred jedením a pitím, pred fajčením, pred a po použití WC.

-Na pitie používajte len zdravotne bezpečnú a spoľahlivo overenú vodu.

-Nikdy nekonzumujte potraviny, ktoré prišli do styku s povodňovou vodou, kalom a bahnom.

-Pri sanácii a likvidácii povodňových škôd dbajte na odporúčané pokyny orgánov verejného zdravotníctva.

-Počas likvidačných prác treba používať ochranné prostriedky – najmä gumené rukavice, gumený plášť, pevnú nepremokavú obuv.

-Okamžite treba ošetriť, predovšetkým vydezinfikovať každé zranenie a odreniny, pri rozsiahlejšom zranení vyhľadať lekára.

Podrobné informácie k ochrane zdravia po záplavách nájdete:

-Na webe ÚVZ SR – základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť,

-Zdravotné odporúčania ÚVZ SR pre všetky typy povodní nájdete aj na stránkach SHMÚ.

zdroj foto Hans pixabay

Odoslať komentár