22 Máj, Streda
 17 °C
TOP

Spoznajte krásy slovenských jaskýň

Jaskyne sú prekrásnymi prírodnými úkazmi, ktoré svojimi pozoruhodnosťami oslovujú veľké množstvo ľudí. Tie, ktoré sú na Slovensku sprístupnené patria medzi skutočné klenoty našej vlasti a viaceré z nich sú známe v celej Európe a dokonca i vo svete. Nechajte sa aj vy zlákať na zaujímavé cesty za ich poznávaním.

Na Slovensku je známych viac ako 7100 jaskýň, vrátane kratších jaskýň previsového charakteru. Najviac registrovaných jaskýň sa nachádza v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách a Spišsko-gemerskom krase – Slovenský raj, Muránska planina, ako aj vo Veľkej Fatre, Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách.

Znovuotvorenie našich sprístupnených jaskýň

Správa slovenských jaskýň v uplynulých dňoch ohlásila znovuotvorenie všetkých našich sprístupnených jaskýň, pričom spolu ich je trinásť. Vydať sa tak môžete do Belianskej jaskyne, Brestovskej jaskyne, Bystrianskej jaskyne, Demänovskej jaskyne slobody, Demänovskej ľadovej jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne, Domice, jaskyne Driny, Gombaseckej jaskyne, Harmaneckej jaskyne, Jasovskej jaskyne, Ochtinskej aragonitovej jaskyne, a Važeckej jaskyne. Všetky uvedené sprístupnené jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky a ich ochranu a prevádzku zabezpečuje Správa slovenských jaskýň ako organizačná zložka Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa sú zaradené dokonca aj do svetového prírodného dedičstva.

Najväčšie pozoruhodnosti slovenských jaskýň

-Jaskyňa Domica patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu sintrových štítov a bubnov na svete.

-Gombasecká jaskyňa je výnimočná výskytom tenkých a krehkých trubicovitých sintrových brčiek.

-Najväčšie náteky bieleho mäkkého sintra sú v Harmaneckej jaskyni.

-Najväčší objem ľadu je v Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Medzi významné ľadové jaskyne patrí tiež Demänovská ľadová jaskyňa.

-Medzi jaskyňami s aragonitovou výplňou je najvýznamnejšia kryptokrasová Ochtinská aragonitová jaskyňa na Hrádku v Revúckej vrchovine, náhodne objavená pri razení geologickej prieskumnej štôlne v roku 1954. Bohatosťou a rôznorodosťou foriem aragonitovej výplne sa radí medzi najhodnotnejšie aragonitové jaskyne na svete.

-Najväčší troglobiont – pravý jaskynný živočích u nás sa našiel v Gombaseckej jaskyni, neskôr aj v Domici. Slepá mnohonôžka rodu Typhloiulus sp. s dĺžkou tela 26 mm; priemerom tela 1,1 mm; počtom článkov trupu 77; počtom párov nôh 147 je prvým nálezom troglobiontnej mnohonôžky na Slovensku. Počtom nôh predstavuje najnohatejšieho živočícha našej fauny vrátane povrchových mnohonôžok a článkonožcov.

-Najmenší troglobiont, chvostoskok Megalothorax tatrensis. bol v roku 2013 objavený v štyroch jaskyniach Nízkych Tatier, vrátane Demänovského jaskynného systému. Dosahuje veľkosť tela iba 0,38-0,55 mm a vyskytuje sa prevažne na hladine jazierok.

-V jaskynnom systéme Čertova diera – Domica v Slovenskom krase sa pozorovalo 16 druhov netopierov.

-Najrozsiahlejší je systém Demänovských jaskýň dlhý vyše 41 kilometrov. Jeho súčasťou je Pustá jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, jaskyňa Vyvieranie, Demänovská jaskyňa mieru, Demänovská ľadová jaskyňa a ďalšie menej významné jaskyne.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Ak sa chystáte na návštevu jaskyne spoločne s deťmi, mali by ste zvýšiť pozornosť. Správa slovenských jaskýň žiada návštevníkov, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi od 1 do 4 rokov, aby pri prehliadkach fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky. Umožní to zvládnutie prehliadky jaskyne v stanovenom čase. Výnimkou je Brestovská jaskyňa, kde je možný vstup deťom len od 6 rokov.

Nezabudnite!

Skôr ako sa vydáte do niektorej z 13 sprístupnených jaskýň, sledujte a overte si aktuálne informácie aj na stránke Správy slovenských jaskýň ssj.sk

Informácie poskytla ŠOP SR a Správa slovenských jaskýň

Odoslať komentár