22 Máj, Streda
 17 °C
TOP

Ako budeme cestovať počas leta – napovie cestovný semafor

Blíži sa čas letných dovoleniek a aj tento rok sa veľa Slovákov chystá vycestovať do zahraničia. Ktoré krajiny sú bezpečné a ktorým sa radšej vyhnúť, kedy bude potrebný test a kedy hrozí karanténa? Aj na tieto otázky ponúka odpovede takzvaný cestovný semafor, ktorý vláda SR schválila v uplynulých dňoch.

V rámci cestovného semaforu sú krajiny z hľadiska rizikovosti zaradené do troch skupín označených zelenou, červenou a čiernou farbou. Zoznam krajín podľa cestovného semaforu budú odborníci prehodnocovať minimálne každé dva týždne, v prípade potreby aj skôr.

Zelené krajiny

Patria sem krajiny EÚ alebo mimo EÚ s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou: členské štáty Európskej únie, ďalej Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macao, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.

Červené krajiny

Sem sú zahrnuté krajiny mimo EÚ s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.

Čierne krajiny

Túto skupinu tvoria krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami: všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.

Pravidlá platné pre príchod zo všetkých krajín

-najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území SR.

-ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí predtým zároveň vyplniť formulár na https://www.mindop.sk/covid/

-ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja

Pravidlá pre príchod zo zelených štátov

Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období zároveň navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre „horšiu“ krajinu.

-nariaďuje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom test možno podstúpiť ihneď po návrate (už v prvý deň izolácie)

-ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa.

-domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

-povinnosť domácej karantény pre osobu zo zahraničia aj osoby zo spoločnej domácnosti sa nevzťahuje na:

zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19), osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a osoby do 18 rokov.

Pravidlá pre príchod z červených štátov

Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín zaradenú do zoznamu červených štátov a zároveň nenavštívili žiadnu z krajín zaradenú do zoznamu čiernych štátov.

-nariaďuje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, pričom test možno podstúpiť najskôr na ôsmy deň po návrate.

-ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Osoby, ktoré prišli z „červenej“ krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu – to neplatí iba v tom prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v „červenej“ krajine alebo naopak.

-karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o:

zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19), osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname.

Pravidlá pre príchod z čiernych štátov

Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín zaradenú do zoznamu čiernych štátov.

-nariaďuje sa domáca karanténa, pričom osoba musí podstúpiť testovanie najskôr na ôsmy deň po návrate. Aj v prípade, že test bude negatívny, karanténa sa končí dovŕšením 14. dňa.

-osoby, ktoré prišli z „čiernej“ krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia ísť do domácej izolácie – to neplatí iba v tom prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v „čiernej“ krajine alebo naopak.

-domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o:

zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19), ďalej osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname.

Zdroj informácií ÚVZSR

Odoslať komentár