21 Máj, Utorok
 23 °C
TOP

Kliešť prenáša nebezpečné choroby–rozpoznajte ich príznaky včas

Infikované kliešte prenášajú nepríjemné ochorenia. Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú dve z nich: lymská borelióza a kliešťová encefalitída, proti ktorej vás môže ochrániť aj očkovanie.

Lymská borelióza

Ide o multisystémové ochorenie, ktorého pôvodcom sú baktérie borélie. Borelióza sa prejavuje pestrým klinickým obrazom s postihnutím rôznych orgánov. Inkubačný čas je niekoľko dní až rokov, liečba si vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík. Očkovanie proti nej neexistuje. Neliečená lymská borelióza môže spôsobiť dlhotrvajúce, niekedy aj doživotné ťažkosti, problémy so srdcom, kĺbmi i nervovým systémom. Táto choroba má tri štádiá. Pre prvé štádium sú typické kožné zmeny. Koža okolo miesta vpichu sčervená, začervenanie sa šíri do okolia a súčasne centrum bledne. Pridruží sa i zvýšená teplota, únava, bolesti svalov a kĺbov. Druhé štádium sa môže prejaviť po týždňoch až mesiacoch postihnutím kože, kĺbov, nervového systému, srdca alebo svalového systému. Do klinického obrazu tretieho štádia, ku ktorému môže dôjsť po niekoľkých mesiacoch až rokoch, patrí najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej rohovky.

Nezabudnite! Dôležité je vyhľadať svojho lekára, ak pocítite niektorý z uvedených príznakov počas 30 dní po uštipnutí kliešťom. Väčšina prípadov lymskej boreliózy môže byť liečená počas niekoľkých týždňov použitím antibiotík. Pri neliečenom ochorení môže dôjsť k poškodeniu srdca, kĺbov a nervového systému.

Kliešťová encefalitída

Kliešťová encefalitída je vírusový zápal mozgu prenášaný kliešťami. Ide o sezónne ochorenie s výskytom v apríli až októbri. Pôvodcom nákazy je vírus kliešťovej encefalitídy, ktorý sa do organizmu dostane pri prisatí infikovaného kliešťa alebo konzumáciou tepelne nespracovaného mlieka od infikovaných oviec, kráv a kôz. Najčastejším prenášačom vírusu je v našich geografických podmienkach predovšetkým druh Ixodes ricinus. Typický klinický priebeh ochorenia je dvojfázový. Prvá fáza sa prejaví chrípkovými príznakmi, teda horúčkou, nevoľnosťou, nechutenstvom, bolesťami hlavy a svalov. Nasleduje bezpríznaková fáza ochorenia, ktorá trvá 1 až 20 dní. Pre druhú fázu ochorenia s odstupom niekoľkých dní sú charakteristické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému, stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti, až dezorientácia, závraty, nervové obrny. Vírusom kliešťovej encefalitídy sa môže človek infikovať po uhryznutí kliešťom, alebo po skonzumovaní tepelne nespracovaného mlieka, najmä kozieho, ovčieho a kravského a výrobkov z nich. Inkubačný čas ochorenia je od 7 až do 14 dní.

Nezabudnite! Vyhľadajte svojho lekára ak pocítite niektorý z uvedených príznakov počas 4 týždňov po uštipnutí kliešťom. V neskoršej fáze tohto ochorenia môže dôjsť k poškodeniu nervového systému človeka, ktoré sa prejaví príznakmi zápalu mozgových blán.

Chrániť sa dá aj očkovaním

Proti kliešťovej encefalitíde existuje očkovanie. Zaočkovať sa môžu deti od jedného roku veku. Základné očkovanie pozostáva z podania troch očkovacích látok, prvú dávku je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch, teda v januári alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden až tri mesiace po prvej, tretia deväť až dvanásť mesiacov po druhej. Existuje aj skrátená schéma, kedy sa druhá dávka podáva už dva týždne po prvej. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky. Kompletné očkovanie ochráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štrnásť dní po podaní druhej dávky. Podrobnosti o možnosti zaočkovania, aj o prípadných kontraindikáciách poskytne pediater alebo praktický lekár pre dospelých.

Informácie poskytol Odbor epidemiológie a Referát komunikačný Úradu verejného zdravotníctva SR

Odoslať komentár