19 Apríl, Piatok
 2 °C
TOP

Ako hovoriť o aktuálnych udalostiach s deťmi?

Deti sú vnímavé a prirodzene chcú byť súčasťou diania, v ktorom sú zapojení „ich“ dospelí. Počúvajú rozhovory rodičov, sledujú ich reakcie, citlivo vnímajú zmeny emócií u dospelých, kladú im veľa otázok. Ako sa rozprávať s deťmi o súčasnej ťaživej situácii, ako hovoriť s deťmi o vojne na Ukrajine?

Psychologička, psychoterapeutka, ale aj mama Hanka Ševčíková má pre rodičov, učiteľov či vychovávateľov tieto konkrétne odporúčania:

-Nevyhýbajte sa tejto téme, netvárte sa, že sa nič nedeje.

-Hovorte s deťmi primerane ich veku, vaším spoločným jazykom.

-To, čo sa deje, pomenujte tak, aby tomu vaše deti poruzumeli.

-Môžete komunikovať rečou, ktorá je dieťaťu blízka – hrou, obrázkami, knihou, rozprávkou.

-Nebojte sa vyjadriť aj to, že sa deje neprávosť.

-Vyjadrite spolupatričnosť s obyvateľmi Ukrajiny, prípadne deťom ukážte, či a ako je vo vašich silách týmto trpiacim ľuďom pomôcť. Môže to byť pre ne dôležitá lekcia ľudskosti a súcitu.

-Nechajte sa viesť ich otázkami.

-Dajte priestor ich emóciám.

-Pomenujte svoje pocity, obavy, ale nenechajte sa nimi pri komunikácii s dieťaťom zaplaviť.

-Dajte dieťaťu pocítiť, že ono je v bezpečí.

-Vyjadrite nádej vašimi slovami.

-Dajte priestor aj iným témam, nemusíte sa o tom doma rozprávať neustále.

TIP:

Ukážte dieťaťu, ako sa môžete vyrovnať s aktuálnou situáciou pozitívnym spôsobom – ako prejaviť solidaritu a empatiu, napríklad: finančná pomoc, vyjadrenie jasného stanoviska voči vojenskému konfliktu a ruskej agresii na Ukrajine, vyjadrenie podpory napríklad kresbou obrázku pre ukrajinské deti a podobne. Aktívne zapojenie pomáha pri znovuzískaní pocitu kontroly a zároveň znižuje pocit bezradnosti. Buďte však aktívni v dosahu svojich možností a v tom, v čom ste dobrí.

Ak si neviete rady s vašim problémom, obráťte sa na na bezplatnú telefonickú linku 0800 800 566

Informácie poskytla Liga za duševné zdravie

zdroj foto Pezibear pixabay

Odoslať komentár