21 Máj, Utorok
 18 °C
TOP

Prvá slovenská elektronická súčiastka do počítača má 65 rokov

Pred 65 rokmi vznikla na Slovensku prvá elektronická súčiastka pre počítač. Skonštruoval ju priekopník informatiky a výpočtovej techniky z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky Slovenskej akadémie vied Ivan Plander.

Názov súčiastky bol Počítací zosilňovač výpočtovej jednotky analógového počítača a tvoril základ budúceho prvého analógového počítača. „Zosilňovač sa skladal z dvoch spojených častí. Zo striedavého zosilňovača a jednosmerného zosilňovača. Spolu vytvorili presný počítací zosilňovač so zosilnením sto miliónkrát. Pomocou neho boli následne navrhnuté základné výpočtové jednotky analógového počítača takzvaný Sumátor a Integrátor,“ vysvetľuje vedúci Múzea počítačov vo Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV Martin Šperka a dodáva, že po skonštruovaní základných výpočtových jednotiek bol navrhnutý celý analógový počítač, ktorý bol v roku 1958 spustený do prevádzky v Slovenskej akadémii vied a pracoval až do roku 1970. „Slúžil na výpočty parametrov pohyblivých strojov a na ich modelovanie pri práci. Počítal napríklad kmitanie zalomených hriadeľov motorov, pružné uloženie inkubátora v sanitke, pružné uloženie motorov, ale aj mechanické vlastnosti uhlíkových materiálov pre elektrotechniku. Jeho výhodou bolo, že výpočtová jednotka bola v počítači zobrazená hodnotou 100V. Pre porovnanie, výpočtová jednotka počítača francúzskej výroby DJINN, ktorý bol v roku 1957 už ako používaný zakúpený do SAV, mala s hodnotou len 10V nižšiu presnosť,“ približuje odborník.

Vedec, ktorý dokázal veľa

„Častým problémom československých vedcov v tom čase boli embargá a devízové prostriedky, ktoré Planderov analógový počítač obišiel vlastnou konštrukciou. Plander ešte pre ´svoj´ počítač navrhol a skonštruoval nelineárne jednotky, napríklad násobičky, ktoré počítač DJINN nemal. Je dobré si uvedomiť, že v roku 1956 pracovali v Čechách celé tímy odborníkov na vývoji počítačov a na Slovensku to bol len jeden vedec, aj to v tom čase ešte len doktorand na SAV Ivan Plander,“ zdôrazňuje prínos konštruktéra Plandera zakladateľ Múzea počítačov Štefan Kohút.

Analógový počítač je dnes vystavený v Múzeu počítačov Centra spoločných činnosti SAV na Patrónke v Bratislave a je jeho najvzácnejším a najstarším exponátom.

Zdroj informácií SAV, zdroj foto: Múzeum počítačov CSČ SAV

Odoslať komentár