20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Obchodovanie s ľuďmi sa týka aj detí, nútia ich k prostitúcii či žobrať

Počas minulého roka pribudlo do štatistík obetí obchodovania s ľuďmi aj niekoľko detí a mladistvých. Nútená práca, nútená prostitúcia, žobranie či dokonca nútené sobáše. Najmladšia obeť mala iba päť mesiacov. Dôležitá je včasná pomoc. Nestaňte sa i Vy obeťou obchodníkov s ľuďmi! Buďte dôslední a preverte si všetky skutočnosti, kým vycestujete do zahraničia za sprostredkovanou prácou.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky už zverejnilo okrem iných aj štatistiky trestného činu obchodovania s ľuďmi. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, tento neduh stále prekvitá a čoraz častejšie sa obeťami stávajú aj malé deti či mladiství. V roku 2020 do štatistík obetí obchodovania s ľuďmi pribudlo šesťdesiat Slovákov a dvaja cudzí štátni príslušníci. Išlo o 27 mužov – traja mali menej ako 18 rokov a 35 žien, z ktorých až 13 boli dievčatá mladšie ako 18 rokov.

Väčšina odhalených prípadov sa týkala nútenej prostitúcie či inej formy sexuálneho vykorisťovania obetí a tiež nútenej práce či nútenej služby. Medzi vlaňajšími prípadmi boli aj nútené sobáše a žobranie. Alarmujúco vysoký je však počet detských obetí obchodovania s ľuďmi. Iba 5-mesačný chlapček bol zneužívaný na žobranie, najmladšia obeť sexuálneho vykorisťovania mala iba 11 rokov. Sú to všetko tak traumatizujúce príbehy, že ich následky si obete ponesú celý život.

Včasná pomoc

Ministerstvo vnútra má v gescii Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, ktoré zabezpečuje pomoc obetiam. Od roku 2006 funguje špecializovaný program, ktorý je zameraný na túto problematiku. Centrum zároveň úzko spolupracuje s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ, ktorá odhaľuje a vyšetruje prípady obchodovania s ľuďmi. Čo je však najdôležitejšie, je včasné odhalenie takýchto prípadov. A tu môže pomôcť každý. Všímajte si svoje okolie, všímajte si zmeny správania sa. Ak máte podozrenie, prípadne ste sa stali svedkom akéhokoľvek neľudského zaobchádzania, neváhajte kontaktovať políciu. Okrem toho je verejnosti k dispozícii aj bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818.

Nestaň sa aj Ty obeťou!

Len pred pár dňami bol medializovaný prípad muža zo stredného Slovenska, ktorého na základe európskeho zatykača zadržali v rakúskom meste Linz. Skupina, do ktorej patril, využívala ľudí v núdzi. Lákali ich na dobre platenú prácu v Nemecku. Ako v mnohých iných prípadoch však išlo iba o zásterku. Po tom, čo vylákali ľudí do zahraničia, nastala krutá realita. Najprv im zobrali cestovné pasy, aby nemohli utiecť a následne začal doslova teror. Častými bitkami, alkoholom v kombinácii s drogami ovládali svoje obete a nútili ich žobrať či k prostitúcii.

Preto je dôležité neustále opakovať, aby boli ľudia obozretní. Ak uvažujete o vycestovaní do zahraničia za prácou, zvážte všetky možnosti, všetko si viackrát overte.

Ak idete do zahraničia cez agentúru, ako prvé si preverte, či má povolenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam je dostupný na www.upsvar.sk.

Vopred žiadajte presný názov, adresu a telefónne číslo budúceho zamestnávateľa, jeho identifikačné číslo a druh činnosti, presný popis práce, dĺžku a rozvrh pracovnej doby, výšku mzdy, spôsob a termín vyplácania a tiež si overte výšku odmeny pre agentúru za sprostredkovanie práce. Všetko toto by malo byť uvedené v pracovnej zmluve. Ak je pracovná zmluva v cudzom jazyku, dajte si ju radšej preložiť a skontrolovať. Žiadajte informácie nielen o pracovisku, ale aj o pracovných povoleniach, zdravotnom a sociálnom poistení, ubytovaní, stravovaní.

Nikdy neberte prácu a nevycestujte do zahraničia len na základe ústnej dohody.

Ak už ste rozhodnutí vycestovať, urobte si kópiu vašich dokladov, zistite, zapíšte si a aj na naučte naspamäť telefónne číslo a adresu slovenského veľvyslanectva v danej krajine. Na škodu nie je, ak budete poznať telefónne čísla na rôzne krízové linky a linky pomoci. Ešte pred odchodom sa dohodnite s rodinou či priateľmi na pravidelnom telefonickom či mailovom kontaktovaní sa, prípadne si dohodnite signál v prípade núdze či ohrozenia. Zároveň nechajte niekomu z blízkych aj adresu a kontakty na zamestnávateľa v zahraničí, prípadne kópiu vášho pasu.

Počas pobytu v zahraničí majte svoje doklady stále pri sebe. Ak by ich zamestnávateľ či agentúra od vás žiadali pre potreby nejakých úradných formalít, trvajte na tom, že chcete byť pri vybavovaní osobne. Stratu či krádež dokladov treba okamžite nahlásiť na miestnej polícii a je nevyhnutné neodkladne kontaktovať slovenské veľvyslanectvo v danej krajine.

V práci ale aj mimo nej si všímajte prípadné zmeny v správaní zamestnávateľa, kolegov, obchádzanie pravidiel… To všetko môžu byť signály, že niečo nie je v poriadku. Aj keď sa stane, že by ste pracovali „načierno“, v prípade núdze sa nehrajte na hrdinov, ale určite kontaktujte políciu! A ak by ste sa napriek preventívnym opatreniam stali obeťou obchodovania s ľuďmi, máte právo na pomoc polície. Kontaktujte úrady aj v prípade, že ste boli nútení k nejakým nelegálnym skutkom. Polícia má povinnosť vám pomôcť!

Odoslať komentár