15 Jún, Sobota
 23 °C
TOP

Linka pomoci pre deti

Deti sa môžu stretnúť s násilím, ktoré má veľa podôb. Či už je to násilie fyzické, psychické, sexuálne, týranie, zanedbávanie, šikanovanie, kyberšikanovanie, sebapoškodzovanie. Pre všetky deti, ktoré sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho s kým sa o tom môžu porozprávať je k dispozícii Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K funguje na štyroch základných pilieroch, ktorými sú súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vysokoškolsky vzdelaní, odborne vyškolení konzultanti poskytujú rýchlu pomoc formou dištančného online poradenstva, prevencie, ale aj krízovej intervencie prostredníctvom četovej a e-mailovej komunikácie. Komunikácia na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu formou, prípadne prostredníctvom emailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk umožňuje deťom a mladým ľuďom, aby sa mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie nepretržite 24/7, teda 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Linka je anonymná a bezplatná

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je anonymná a bezplatná, dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Dištančná forma pomoci zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa. Na linku sa môžu obrátiť aj deti, ktoré poznajú vo svojom okolí mladého človeka s problémom a chcú mu pomôcť. Rovnako tak môžu národnú linku kontaktovať aj dospelí klienti s podnetom k riešeniu prípadu násilia na dieťati.

Ochrana detí pred násilím

Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci, ktorého cieľom je zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím, zvýšenie efektivity subjektov pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, zvyšovanie profesionality, informovanie odbornej i laickej verejnosti o danej problematike. Národný projekt implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a odborným garantom je v rámci MPSVaR SR Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Ilustračné foto. zdroj Alexas_Fotos pixabay

Odoslať komentár