15 Jún, Sobota
 23 °C
TOP

Historická knižnica trnavského múzea uchováva vzácny herbár

Exemplár jednej z najvýznamnejších botanických kníh – vzácny Herbár Pietra Mattioliho zo 16. storočia sa zachoval aj na Slovensku. Vo svojich zbierkach ho uchováva historická knižnica Západoslovenského múzea (ZsM) v Trnave.

Mattioliho herbár patrí medzi raritné tlače, na Slovensku evidujeme iba latinské vydanie v Slovenskej národnej knižnici a nemecké z rokov 1586/1590, ktoré vyšlo vo Frankfurte nad Mohanom a uchováva ho v jedinom exemplári práve historická knižnica Západoslovenského múzea. „Herbár vznikol pôvodne ako komentár Dioskuridovho starovekého diela De materia medica. Mattioli ho však neustále rozširoval, takže každé nasledujúce vydanie z doby jeho života je obsiahlejšie než predchádzajúce,“ hovorí Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice ZsM v Trnave. „Kniha je bohato ilustrovaná dobovými drevorezmi rastlín, častokrát aj viacerými na jednej strane. Obsahuje 826 strán z celkových 988. Prvých 162 strán v našom exemplári chýba, no napriek tomu ide o výnimočné dielo s rozmermi fólia 40 x 29 cm. Kniha bola používaná Slovákom alebo Čechom, o čom svedčia české rukopisné poznámky a preklady názvov mnohých rastlín. V exemplári sa dodnes zachovalo aj niekoľko vysušených a vylisovaných listov rastlín,“ popisuje odborník.

Herbár museli pre zlý stav reštaurovať

Kniha sa nachádzala vo veľmi zlom fyzickom stave, mala poškodenú pôvodnú renesančnú väzbu, prasknuté dosky, poškodené listy. Preto sa múzeum rozhodlo dať túto tlač zreštaurovať. „Reštaurovanie vykonali v Slovenskej národnej knižnici, odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov, v priebehu rokov 2017 a 2018. V súčasnosti je tlač zreštaurovaná a časom ju návštevníci múzea budú môcť vidieť ako súčasť krátkodobých výstav,“ potvrdil kurátor.

Mattioli bol významným lekárom a botanikom

Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501 – 1577) bol významným talianskym renesančným lekárom a botanikom. Študoval medicínu na univerzite v Padove, ako lekár pôsobil v Siene, Ríme, Tridente a Gorizii. Od roku 1554 žil v Prahe, kam bol povolaný ako osobný lekár arcikniežaťa Ferdinanda Tirolského, v rokoch 1547 – 1566 českého miestodržiteľa. V Prahe publikoval u Jiřího Melantricha z Aventina v roku 1564 svoje lekárske listy v knihe Epistolarum Medicinalium libri quinque (Päť kníh lekárskych listov) a o rok neskôr rozšírený český preklad svojej knihy Herbář neboli Bylinář. „Toto dielo vyšlo prvý raz v roku 1544 po taliansky, v roku 1554 v latinčine v Benátkach a v roku 1563 v Prahe nemecký preklad pod názvom Kreutterbuch Desz Hochgelehrten vnnd weitberühmten. V roku 1564 vydal Mattioli u Melantricha knihu De peste liber (Kniha o more), v ktorej sa venuje problematike morovej nákazy. Paradoxne Mattioli zomrel v roku 1578 v Tridente počas cesty do Ríma, keďže sa nakazil morom,“ uzatvára rozprávanie Milan Ševčík.

Zdroj foto historická knižnica ZsM v Trnave

Odoslať komentár