22 Júl, Pondelok
 23 °C
TOP

Mikuláš príde. Ako to spraví, nikto nevie, ale príde

Tradícia detstva, ktorá prežíva generácie. Každoročne sa nám pripomína 6. decembra, v deň, keď všetky deti (priznajme si, my dospelí, že aj nás) poteší vzácna návšteva – Svätý Mikuláš.

Tak čo, viete si ešte vyleštiť čižmičky? Pekne pripraviť zimnú obuv (zmestí sa do nej viac ako do poltopánok) a už len čakať, či a čo si v nej ráno nájdete? Prvá adventná nedeľa je za nami, pripomenula nám potrebu uchovať si nádej. Tento rok prichádza Mikuláš na druhú adventnú a tá zas symbolizuje mier a zmier. V nás i okolo nás. Ľudia, ktorí sa počas roka poškriepili, by sa v týchto dňoch mali stretnúť, zmieriť, podať si ruky a odpustiť si. Kedysi platilo pravidlo, že k štedrovečernému stolu by si mali sadnúť už všetci udobrení. Nuž, stretnúť tento rok radšej nie, ale dá sa zavolať si, napísať si.

Dobro a zlo

Anjel a Mikuláš predstavovali dobro. Deti museli preukázať nejakú zručnosť, aby dostali darček. Lebo nič na svete nie je zadarmo, aj keď si to dnes mnohí a najmä deti, myslia. Vždy existuje čosi ako povinnosť. Ozaj a viete, že za odmenu sa kedysi považovalo sušené ovocie, orechy a jabĺčka? Najlepšie a najzdravšie dobroty na svete!

Mikuláš z Patary

Historické zdroje prezrádzajú, že Mikuláš bol nielen temperamentnou osobnosťou, ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi. Narodil sa medzi rokmi 270 a 286 v Patare – dnešných ruinách pri meste Kalkan v Turecku. Bol synom majetných rodičov, ktorých dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za predstaveného kláštora Sión. Mikuláš bol široko-ďaleko povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre aj on sám stal biskupom.

Patrón biednych, mladých a chudobných

Šiesty december, deň úmrtia Svätého Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný dátum jeho skonu nie je známy. Podľa historických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi 345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mladých ľudí. (Mikuláša, anjela a čerta mohli stvárňovať napríklad iba slobodní mládenci a na ich návštevu sa zas mimoriadne tešili dievčatá.) Mikuláš je známy aj ako patrón požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, obchodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov a mnohých ďalších.

Odoslať komentár