18 Apríl, Štvrtok
 5 °C
TOP

Testy na získanie vodičského preukazu budú nové

Ministerstvo vnútra spolu s Policajným zborom pripravilo legislatívnu novinku, ktorá nadobúda účinnosť od 1. apríla aj v praxi. Od tohto dátumu sa teoretická časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel bude vykonávať po novom – elektronickým skúšobným testom.

Testovanie bude prebiehať v skúšobných miestnostiach na okresných dopravných inšpektorátoch, ktoré budú na to funkčne vybavené. Test bude generovaný zo širšieho spektra otázok, čo v praxi znamená, že viac preskúša vedomosti budúcich vodičov. Jedným z hlavných cieľov je podľa rezortu vnútra zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. „Skúšobné testy vychádzajú z učebných osnov vodičských kurzov v autoškolách. V databáze je 1400 otázok v 10 okruhoch, ktoré sa týkajú pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde či rýchlostných obmedzení. Preskúša sa tiež znalosť dopravných značiek a dopravných zariadení, schopnosť vyhodnotiť dopravné situácie na križovatkách či postupy v prípade dopravnej nehody. Odpovedať sa bude aj z teórie vedenia vozidla, z predpisov o dokladoch k vozidlu, či o konštrukcii a údržbe vozidla,“ informuje rezort na svojej webovej stránke.

Test si už môžete vyskúšať

Dopravná polícia na webovom sídle ministerstva vnútra sprístupnila generátor cvičných skúšobných testov. Elektronický test obsahuje otázky náhodne vygenerované informačným systémom a to v závislosti od požadovanej skupiny vodičského oprávnenia. Pozostáva zo 40 otázok, na ktoré bude potrebné odpovedať do 30 minút. Každá otázka má hodnotu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet za všetky správne odpovede bude 100 bodov. Prospejú iba žiadatelia, ktorí získajú najmenej 90 bodov. „Skutočnosť, že teoretickú časť absolvujú len kvalitne pripravení žiadatelia o vodičské oprávnenie, by sa teda mala prejaviť v praxi napríklad znížením počtu dopravných nehôd a ich obetí,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

„Od nového spôsobu vykonávania teoretickej skúšky elektronickým spôsobom očakávame v prvom rade jej objektívny priebeh a teda výrazné obmedzenie korupčného správania, ako aj dôkladnejšie vzdelanie žiadateľov, čo v konečnom dôsledku vytvára predpoklad zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke,“ doplnil Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ.

Ďalším benefitom nového spôsobu testovania má byť zefektívnenie činnosti skúšobných komisárov, keďže elektronickým spôsobom testovania možno preskúšať vyšší počet absolventov autoškoly. Vyhodnotenie elektronického testu je rýchle a spoľahlivé.

zdroj foto sandid pixabay

Odoslať komentár