21 Máj, Utorok
 16 °C
TOP

Obnova rodinných domov z plánu obnovy

Slovenské domácnosti môžu podať žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk. Projekt obnovy rodinných domov za vyše 500 miliónov eur zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je podriadenou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

Pracovníci regionálnych kancelárií v 10-tich mestách na Slovensku žiadateľom poskytujú podporu vo forme odborného poradenstva a informácií o výzve a to v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Lučenci. Viac sa môžu záujemcovia dozvedieť aj na bezplatnej Zelenej linke MŽP: 0800 144 440. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy a ďalšie informácie môžu záujemcovia o príspevok nájsť na www.obnovdom.sk.

Prvé, pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu žiadateľov a pre znevýhodnené, socio-ekonomické skupiny. Hodnota oboch výziev je 30 mil. eur. „Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok 14-tisíc eur, pri dosiahnutí 30 až 60 %-nej úspore energií. Ak žiadateľ dosiahne úsporu energií nad 60 %, môže získať príspevok z plánu obnovy vo výške až 19-tisíc eur. Znevýhodnené rodiny v rámci socio-ekonomickej skupiny môžu dostať dotáciu až do výšky 95 % celkových oprávnených výdavkov, čo môže byť maximálne 18-tisíc eur,“ informuje Ministerstvo životného prostredia SR. Výsledkom obnovy má byť zlepšenie tepelno-technických vlastností domu, výmena neefektívneho zdroja tepla a teplej vody, a tiež realizácia adaptačných opatrení zmierňujúcich klimatickú krízu. Záujemcovia môžu podporu využiť na variácie opatrení pri zachovaní realizácie povinných opatrení uvedených vo výzvach, podľa ich finančných možností. Táto podpora sa viaže na cieľ energetickej úspory, najmenej 30 %. Toto potvrdí energetický certifikát, vyhotovený pred a po rekonštrukcii. „Podporovanými opatreniami sú: zlepšovanie tepelno-technických vlastností, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tieniaca technika, ale aj odstránenie azbestu. Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia,“ objasňuje rezort.

zdroj foto pen_ash pixabay

Odoslať komentár