15 Jún, Sobota
 18 °C
TOP

Dobrá správa pre majiteľov psíkov

Nová účinná a bezpečná liečba babeziózy psov pochádza zo Slovenska. Spolupráca vedkýň z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., a veterinárnych lekárov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priniesla originálne výsledky s nezanedbateľným prínosom do veterinárnej praxe. Pomocou kombinovanej liečby sa im podarilo úspešne eliminovať parazitémiu, teda prítomnosť parazitov v krvi u psov chronicky infikovaných jednobunkovým krvným parazitom Babesia gibsoni – pôvodcom babeziózy.

Babezióza psov je závažná a potenciálne život ohrozujúca infekcia psov prenášaná kliešťami, ktorá môže spôsobiť anémiu. V Európe sa za najbežnejší parazit zodpovedný za toto ochorenie považuje Babesia canis. V roku 2016 však na Slovensku identifikovali aj ďalšieho pôvodcu babeziózy – parazit Babesia gibsoni, spôsobujúci závažnejšiu, chronicky prebiehajúcu formu ochorenia, na ktorú terapia používaná proti B. canis neúčinkuje. „V liečbe babeziózy psov sa doteraz používalo mnoho liekov, ale úplné odstránenie parazitémie nebolo dokázané. Okrem toho sa pozorovali časté recidívy a počas liečby sa vyskytovali nežiaduce účinky,“ popisuje doterajšie poznatky o liečbe tohto ochorenia Bronislava Víchová z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i.

Pomôže kombinácia troch liečiv

Slovenskí veterinárni lekári a vedci vyvinuli a otestovali liečebný protokol spočívajúci v podávaní kombinácie troch liečiv. „Psom bola nasadená kombinovaná liečba, ktorá upravila hematologické a biochemické parametre pri infikovaných zvieratách na referenčné rozmedzie už za 14 dní a až do 720. dňa po začiatku liečby sme u psov nezistili žiadne relapsy, čiže návraty ochorenia. Zároveň sme počas liečby a následného monitorovania nezaznamenali žiadne zjavné nežiaduce účinky novovyvinutej terapie,“ vysvetlila parazitologička.

Výsledky štúdie naznačujú, že kombinovaná liečba vedie k úspešnej eliminácii parazitémie u psov s chronickou infekciou spôsobenou B. gibsoni.

zdroj foto PicsbyFran pixabay

Odoslať komentár