22 Máj, Streda
 19 °C
TOP

Pozor na zimný smog

Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR upozorňujú na zimný smog a jeho nepriaznivý vplyv na naše zdravie. Zhoršiť ho môže podľa nich aj kúrenie nevhodným palivom.

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivého počasia. Smog v zime býva výraznejší najmä preto, že ide o vykurovaciu sezónu so zvýšeným prísunom emisií z vykurovania do ovzdušia. „Zimný smog obsahuje okrem oxidov dusíka a oxidov síry najmä prachové častice. Zo zdravotného hľadiska sú najvýznamnejšie jemné častice pod 10 µg (PM10), ktoré pri vdychovaní prenikajú do dolných dýchacích ciest. K najcitlivejším skupinám patria alergici – astmatici, osoby s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy, veľmi malé deti a tehotné ženy,” hovorí vedúca Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR Mgr. Milada Eštóková, PhD. U ľudí môže zimný smog spôsobiť akútne účinky vo forme dráždenia očí, slizníc nosa a hrdla, vyvolať kašeľ a pocit tlaku na hrudi. U alergikov to môže viesť aj k vyvolaniu astmatického záchvatu, u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy k zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.

Takto sa treba podľa odborníkov chrániť:

-dočasne obmedziť športovanie a nadmerné aktivity vonku,

-dočasne obmedziť vetranie v interiéroch,

-skrátiť celkovú dobu pobytu vonku,

-vyvarovať sa iných aktivít znečisťujúcich ovzdušie v dýchacej zóne (fajčenie, voľné spaľovanie, lepenie…)

Obmedzenia treba dodržiavať a aktivity časovo obmedziť tým viac, čím vyššie sú koncentrácie prachových častíc a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú jednotlivci. Ak sa prejavia zdravotné problémy, treba vyhľadať lekára a postupovať podľa jeho pokynov.

Pozor na výber paliva – Počas vykurovacej sezóny pri snahe ušetriť finančné prostriedky vynaložené na vykurovanie sa stáva aj to, že k znečisťovaniu ovzdušia prispievajú aj domácnosti s vlastným vykurovaním. Mnoho ľudí totiž využíva nevhodné palivá na vykurovanie. „Pri kúrení treba používať iba palivo na to určené, čiže nespaľovať žiadne odpady ako plasty, gumy, lakovaný nábytok, drevotriesky a podobne, pretože sa pri tom uvoľňujú nebezpečné chemické látky, ktoré sú rizikom pre zdravie a životné prostredie,” radí RNDr. Oľga Miklánková z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR.

Znečistenie ovzdušia zvyšujú aj nepriaznivé rozptylové podmienky počas teplotných inverzií v zimnom období, hlavne v obciach umiestnených v údoliach, s obmedzeným rozptylom emisií z nízkych komínov rodinných domov. Znečisťujúce látky, ktoré vznikajú pri takomto vykurovaní, môžu obyvateľom spôsobiť zdravotné problémy.

O vzniknutej smogovej situácii musí SHMÚ bezodkladne svojich obyvateľov informovať, ako aj obec cez dostupné komunikačné prostriedky napríklad miestny rozhlas, verejná oznamovacia tabuľa, internetová stránka obce.

zdroj foto pixabay

Odoslať komentár