16 Apríl, Utorok
 6 °C
TOP

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Galante aj s Kuffnerovskou zbierkou

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na celom kontinente oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Dedičstvo pre všetkých“. Vlastivedné múzeum v Galante sa zapojilo do tohto celoeurópskeho podujatia počas predposledného septembrového týždňa s bezplatnými programami. Pripravilo prednášku a koncert pre široké publikum, ale aj múzejno-pedagogické programy pre školské skupiny.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú každoročne v mesiaci september v 50 štátoch Európy v kontexte vybranej témy. Aktuálna téma „Dedičstvo pre všetkých“ zdôrazňuje význam prístupu každej kultúrnej komunity ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré ju identifikuje. Vo Vlastivednom múzea v Galante v dňoch 21—25. 9. 2021 (DEKD vo VMGa) pripravili prednášku spojenú s odbornou prehliadkou výstavy a koncert na nádvorí múzea pre širokú verejnosť, múzejno-pedagogické programy pre základné a stredné školy. Školské programy a prednáška sú spojené s aktuálnou výstavou s názvom Kuffnerovská umelecká zbierka, ktorá mapuje časť druhej najväčšej súkromnej umeleckej zbierky na Slovensku. Pre školy pracovníci múzea pripravili netradičné vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy a dejiny umenia vo výstavnej sále v blízkosti originálnych renesančných a barokových obrazov pod vedením učiteľky výtvarnej výchovy. Programy sa zamerajú na flamandské žánrové maľby a barokové portréty. Múzejno-pedagogické programy sú dostupné počas celého trvania DEKD vo VMGa bezplatne, následne počas trvania výstavy do konca novembra už budú spoplatnené.

Kuffnerovská umelecká zbierka

Meno rodiny Kuffnerovcov je neodmysliteľne späté s mestom Sládkovičovo. Barón Karl Kuffner (1847 – 1924) zveľadil tunajší cukrovar, zmodernizoval a dobudoval hospodársky komplex. Okrem toho, že bol cieľavedomý hospodár, bol aj významným zberateľom umenia. Množstvo umeleckých diel bolo v majetku jeho manželkinej rodiny Firmianovcov. Túto zbierku obohatil okrem baróna tiež jeho syn Raoul Kuffner. Zbierka umenia rodiny Kuffnerovcov v reprezentačných priestoroch hlavného krídla kaštieľa a v obrazárni, bola budovaná celé roky. Obsahuje starožitný nábytok, vzácne orientálne koberce, tapisérie a umelecké artefakty. Tesne pred nástupom fašizmu však celá rodina emigrovala do USA, kam bola vyvezená aj väčšina rodinnej umeleckej zbierky. Zbierka bola postupne rozpredaná a dodnes sa jednotlivé kusy nachádzajú v zbierkach múzeí a galérii po celom svete. Na základe odborných prameňov, archívnych dokumentov a aukčných katalógov sa podarilo čiastočne zostaviť zloženie a rozsah diel, ktoré zbierka obsahovala.

Odoslať komentár