20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Váh vydal ďalší hodnotný archeologický nález

V koryte Váhu pri Hlohovci našiel muž vzácny archeologický nález. Je ním meč z obdobia strednej bronzovej doby. Podobný mečík sa na Slovensku našiel aj vo Včelinciach, kde bol súčasťou hromadného nálezu bronzových predmetov.

Krátky meč, ktorý Hlohovčan našiel, meria takmer 26 cm a jeho hmotnosť je skoro 150 g. Rukoväť z organického materiálu sa nezachovala. Ostali po nej len stopy v okolí nitov. „Podobné krátke meče sa vyskytujú v povodí Dunaja, a to od južného Nemecka až po srbskú Vojvodinu. Charakteristické sú pre začínajúce mohylové kultúry strednej bronzovej doby, teda približne pre 16. stor. p. n. l.,“ objasnili Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu Trnava (KPÚ) a Martin Bača z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dodali, že do vodného prostredia sa mečík mohol dostať ako súčasť kultu, ale takisto môže ísť o stratený predmet, napríklad pri brodení rieky alebo pochádzať z rozplaveného náleziska na brehu rieky. „V závere staršej bronzovej doby sa v strednej Európe začínajú objavovať prvé kovové meče, a to ako osobitný vynález, ktorý sa veľmi pravdepodobne vyvinul z dlhých bronzových dýk. Mečík z Váhu pri Hlohovci by mohol byť veľmi zaujímavým vývojovým medzičlánkom medzi týmito dvoma druhmi zbraní,“ vysvetlili archeológovia. Ako nám ďalej prezradili, v roku 2017 sa na území Hlohovca našla bronzová čepeľ z takzvanej dýky na palici z únětickej kultúry staršej bronzovej doby (1900 – 1800 p. n. l.). „V roku 2019 sa v Dvorníkoch našiel hromadný nález 9 kováčskych polotovarov poľnohospodárskych nástrojov, radlíc a minimálne jedného krojidla, spojených korozívnymi produktmi a riečnym sedimentom do jedného celku. Nález je datovaný do mladšej laténskej doby až obdobia púchovskej kultúry (posledná tretina 2. stor. p. n. l. až 2. stor. n. l.). V tom istom roku sa v Seredi našli ešte dva fragmenty mlynského kameňa zaraditeľné len rámcovo do 13. až 19. stor. Zo vzdialenejšej minulosti je z Váhu známych množstvo nálezov a ďalšie nepochybne ešte ukrýva,“ povedali odborníci.

Pri náleze vždy kontaktujte pamiatkarov

„Ak nájdete v rieke alebo na jej brehu napríklad pri rybárčení, športovaní alebo rekreácii archeologický nález alebo aj predmet, pri ktorom nie ste si istý, či je archeologickým nálezom, kontaktujte najneskôr na druhý pracovný deň miestny krajský pamiatkový úrad, ideálne telefonicky a mailom súčasne,“ radí Matúš Sládok. Uveďte pritom presné miesto nálezu, okolnosti nálezu, kontaktné údaje na seba a priložte fotografie miesta nálezu a predmetu. Pokiaľ miesto nálezu nie je vystavené zaplaveniu v najbližšie dni, je vhodné nález ponechať na mieste nájdenia. „Cielené vyhľadávanie archeologických nálezov je protizákonné v rovine priestupku alebo trestného činu,“ upozornil odborník.

text pod foto: Meč nájdený pri Hlohovci. zdroj foto KPÚ Trnava

Odoslať komentár