21 Máj, Utorok
 16 °C
TOP

Detský čin roka 2021 hľadá deti, ktoré pomáhajú

21. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Náročné obdobie spojené s pandémiou vystavilo svet mnohých skúškam. Viac, ako inokedy, sú dôležité posolstvá a akty zamerané na hodnotu ľudského života, pomoc ľuďom a ochranu prírody. Hodnoty ako zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť by mali byť piliermi každodennosti. Žijeme však krízu hodnôt, chýbajú pozitívne modely a hrdinovia, s ktorými sa môžu deti identifikovať. V projekte Detský čin roka sa deti učia o živote cez reálne príbehy iných detí, môžu sa stotožniť s ich príbehmi, inšpirovať sa, uvedomiť si svoje vlastné možnosti. Občianske združenie Detský čin roka preto považuje za dôležité v projekte pokračovať a otvára výzvu:

„Skúsenosti posledného roka nás presvedčili, že projekt ma nezastupiteľné miesto pri výuke etickej výchovy a má tiež veľký potenciál na podporu digitálnych zručností. Unikátna forma učenia cez reálne príbehy iných deti je v súčasnosti mimoriadne oceňovaná forma v rôznych motivačných technikách. Sústredenie sa na bezpečný internet a digitálna gramotnosť mimoriadne rezonujú v našej aktuálnej každodennosti spojenej s pandémiou. Okrem realizácie základného modelu projektu sa preto v roku 2021 chceme sústrediť aj na digitálne možnosti online sveta ako dôležitého nástroja na pomoc, komunikáciu a podporu tam,kde je to potrebné,“ uviedla k projektu štatutárka o.z. Detský čin roka, Saša Broadhurst- Petrovická.

Ako projekt prebieha

Počas apríla zasielame do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2021, pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórii:

Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a novej kategórie – Dobrý čin na nete

Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podpori. Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené, dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú. Dobré skutky detí do 15 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2021 poštou na adresu: OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava alebo prostredníctvom webstránky www.detskycin.sk.

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál so 40 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia. Deti a pedagógovia budú pracovať s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Zároveň deti v triedach majú právo dať hlas tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie v každej kategórii. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2021. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu Detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2021. Viac informácií o projekte nájdete na www.detskycin.sk.

(ts dc)

Odoslať komentár