22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Dedinou roka 2021 sa stal Kláštor pod Znievom

Do jedenásteho ročníka celonárodnej súťaže Dedina roka sa prihlásilo takmer tridsať obcí, organizátori a odborná komisia nakoniec vybrali malebnú dedinu Kláštor pod Znievom, ktorá nesie titul Dedina roka 2021.

O titul Dedina roka 2021 zabojoval historicky najvyšší počet slovenských obcí. 11. ročník tejto celonárodnej súťaže samospráv priniesol viacero organizačných noviniek. O titul Dedina roka 2021 súťažili obce Beckov, Blatnica, Budkovce, Buzica, Cigeľ, Dlhé Klčovo, Haláčovce, Halič, Hertník, Kapušany, Kladzany, Kláštor pod Znievom, Kocurany, Kolíňany, Lom nad Rimavicou, Ľubeľa, Lúčka, Priepasné, Pukanec, Radava, Sedliská, Štiavnické Bane, Stebník, Šumiac, Tuhár, Veľaty, Veličná, Veľké Chlievany a Vinosady. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Víťazná obec bude reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Obec Kláštor pod Znievom najlepšie splnila princípy a požiadavky na Dedinu roka 2021 spomedzi 28 zúčastnených obcí. Ako národný víťaz bude Kláštor pod Znievom v roku 2022 zastupovať Slovensko na 17. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.

Hodnotiacu komisiu súťaže presvedčil Kláštor pod Znievom najmä tým, ako sa snaží o zachovanie a udržanie historického, kultúrneho a prírodného dedičstva. Pestrosť biodiverzity prírodnej rezervácie Kláštorských lúk, kalvária, zrúcanina hradu Zniev a zdroj minerálnych stolových vôd sú nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu. V súvislosti zo zachovávaním histórie nadväzuje obec aj cezhraničné partnerstvá na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Obec sa môže pochváliť tiež racionálnym využívaním lokálnych zdrojov, či realizáciou rôznorodých aktivít.

Druhé miesto v súťaži Dedina roka 2021 obsadila obec Kocurany (okres Prievidza) a tretie miesto obec Sedliská (okres Vranov nad Topľou). V jednotlivých kategóriách získali ocenenie nasledovné obce: Dedina ako hospodár – Lom nad Rimavicou (okres Brezno), Dedina ako maľovaná – Blatnica (okres Martin), Dedina ako klenotnica – Šumiac (okres Brezno) a Beckov (okres Nové Mesto nad Váhom), Dedina ako pospolitosť – Lúčky (okres Svidník), Dedina ako partner – Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou), Dedina ako záhrada – Vinosady (okres Pezinok), Dedina ako hostiteľ – Pukanec (okres Levice). Mimoriadne ocenenia získali obce Štiavnické Bane (okres Banská Štiavnica), Priepasné (okres Myjava) a obec Buzica (okres Košice – okolie).

Súťažiace obce musia v rámci jednotlivých kategórií prezentovať rozvoj dediny, pričom ciele by nemali byť plnené iba samosprávou, ale aj ďalšími partnermi. V rámci súťaže sú dediny posudzované na základe nasledujúcich okruhov hodnotiacich kritérií:

DEDINA AKO PARTNER

Sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich partnerstiev, uplatnených metód a stratégie zabezpečovania udržateľného rozvoja vrátane existencie rozvojových dokumentov, nadobecnej a cezhraničnej spolupráce, odovzdávania skúseností a kultúry partnerských vzťahov.

DEDINA AKO HOSPODÁR

Charakterizuje ju prítomnosť, výkonnosť a verejná angažovanosť miestnych podnikov a iných hospodárskych subjektov, súčinnosť poľnohospodárov, lesníkov a obce, ekologicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie s miestnymi zdrojmi a surovinami a ich využitie vo výrobe, vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti.

DEDINA AKO MAĽOVANÁ

Sa môže pochváliť viacerými obnovenými objektmi a drobnou architektúrou, súladom starého a nového, čitateľným prejavom stavebného poriadku a snahou rešpektovať regionálnu architektúru v novej výstavbe, čistotou a celkovým vzhľadom obce.

DEDINA AKO KLENOTNICA

Sa posudzuje v rámci uchovávania kultúrnych hodnôt, realizácie kultúrnych aktivít, zachovávania tradícií, zvykov, zručností, tvorivosti a lokálpatriotizmu. Do úvahy sa berie uchovanie pôvodných objektov ľudového staviteľstva, ochrana prírodných a kultúrnych lokalít, celková atmosféra a originalita obce.

DEDINA AKO POSPOLITOSŤ

Charakterizuje ju rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, podmienky na verejné spoločenské stretnutia, sociálne služby a charita, starostlivosť o dôchodcov, mládež a marginalizované skupiny, stav výchovy, vzdelávania a osvety, podmienky pre šport a oddych, komunikácia a práca s ľuďmi, občianska angažovanosť a spolupráca.

DEDINA AKO PARTNER

Sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich partnerstiev, uplatnených metód a stratégie zabezpečovania udržateľného rozvoja vrátane existencie rozvojových dokumentov, medziobecnej a cezhraničnej spolupráce, odovzdávania skúseností a kultúry partnerských vzťahov.

DEDINA AKO HOSTITEĽ

Sa prejavuje predovšetkým ponukou obce pre návštevníkov a dobrou úrovňou zariadení slúžiacich cestovnému ruchu – ubytovacích, stravovacích, športových, kultúrno-spoločenských a doplnkových služieb a využívaním prvkov miestneho koloritu. K tomu patrí pohostinnosť, kvalitné informácie, priestorové informačné značenia, propagácia, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy a verejné oddychové miesta.

DEDINA AKO ZÁHRADA

Je taká, ktorá sa stará o krajinu a verejné priestranstvá ako o vlastnú záhradku. Udržuje kvalitu životného prostredia na vysokej úrovni, chráni čistotu vody, vzduchu, pôdy, využíva environmentálne šetrné technológie a postupy, implementuje opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy, pri výsadbe zelene propaguje staré a krajové odrody, podporuje environmentálnu výchovu a vzdelávanie svojich občanov.

Odoslať komentár