20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Caesarove Zápisky o vojne v Galii

Iulius Caesar, ktorý je mnohým známy ako významný rímsky vojvodca a politik, si počas svojho života získal aj povesť vynikajúceho rečníka a autora prozaických diel. Ako spisovateľ je v súčasnosti spájaný predovšetkým s radou diel žánru commentarii, teda zápiskov z vojenských ťažení. Z nich sa dochovali iba Zápisky o občianskej vojne či najznámejšie Caesarovo dielo Zápisky o vojne v Galii. Práve druhé menované uchovávajú v historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave.

„Zápisky dodnes patria pre svoju jednoduchú a ľahko zrozumiteľnú formu k literatúre využívanej pri výučbe latinčiny. V diele je totiž použitých iba asi 1 300 slov. Caesar detailne popísal osem rokov bitiek a vojnových výprav, v ktorých jeho vojsko zdecimovalo galské kmene. Okrem toho zaznamenal množstvo postrehov týkajúcich sa životných pomerov a zvykov Galov, Germánov a Britanov,“ popisuje Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave a dodáva, že kniha bola vytlačená vo švajčiarskom Bazileji v roku 1563. „Obsahuje nádherné drevorezové mapy Galie, teda Francúzska a Iberského polostrova a tiež ilustrácie vojnových výjavov,“ uzatvára Milan Ševčík.

Gaius Iulius Caesar (100 pred n. l. – 44 pred n. l.), významný rímsky vojvodca a politik zohral významnú úlohu v prechode rímskeho štátu od republiky k cisárstvu.

zdroj foto: ZSM v Trnave

Odoslať komentár