21 Máj, Utorok
 16 °C
TOP

Náučný chodník Zvonička vás očarí


Príjemná prechádzka, úžasné výhľady, historická zvonička i pútnické miesto. To všetko a ešte oveľa viac ponúka Náučný chodník Zvonička, na ktorého trase v októbri otvorili aj Záhradný les.

Náučný chodník Zvonička začína v Novej Bani a na rovnakom mieste je aj jeho cieľ. Ide o celoročne voľne prístupný obojsmerný, okružný chodník v dĺžke 6 233 metrov. Na trase je umiestnených päť informačných tabúľ s informáciami o danej oblasti a tri panely s panoramatickými pohľadmi. Celý okruh prejdete za približne 2,5 až 3 hodiny a je vhodný aj pre rodiny s deťmi či seniorov. Ak do Novej Bane vyrazíte verejnou dopravou, napojiť sa na chodník môžete aj žltou značenou trasou zo železničnej a autobusovej stanice.

Zvonička, Červená a Havrania skala i rozhľadňa
Prvou zastávkou náučného chodníka je areál Zvoničky, ktorá bola pristavená ku kaplnke v Kohútove. Cesta ďalej vedie okolo Červenej a Havranej skaly. Obe ponúkajú prekrásne výhľady do údolia Hrona. Neďaleko skál smerom na Háj odbočíte z chodníka kúsok k šachte Klingsbitner. Trasa sa potom pripája na lesnú cestu. Kedysi sa ňou zvážali mlynské kamene. Z tohto miesta vás cesta miernym stúpaním zavedie na Háj, kde si môžete prezrieť kameňolom vytvárajúci pôsobivý skalný amfiteáter. Na mieste tohto bývalého kameňolomu stojí rozhľadňa. Pri pohľade z jej veže je vidieť aj Slovenskú bránu, teda priestor pri Hronskom Beňadiku, kde sa končí pásmo sopečných pohorí a Hron sa dostáva na Podunajskú nížinu a tiež masív Vtáčnika. Za veľmi dobrej viditeľnosti je možné zahliadnuť až baziliku v maďarskom Ostrihome.

Kaplnka Kohútovo, pútnické miesto
Z rozhľadne pokračuje cesta v smere náučného chodníka a na lúke Predný Šarvíz sa pripája k Náučnému chodníku Zbojnícke studničky. Cestou môžete odbočiť k studničke Rovinka alebo pokračovať už priamo k lokalite Kohútovo. Ide o prekrásne pútnické miesto, ktoré svoju históriu začalo písať v roku 1863, kedy za veľkého nedostatku vody ovca vyhrabala prameň pitnej vody. Neskôr Novobančania u nej zistili aj liečivé účinky, začalo sa hovoriť o zjaveniach a postupne sem začali prichádzať náboženské sprievody – púte, aby vzdali hold nepoškvrnenej Panne Márii. V meste vznikla „Mariánska spoločnosť“, ktorá si dala za cieľ starať sa o toto miesto a skrášľovať ho. Zásluhou mešťana Georga Nemčoka bola postavená socha blahoslavenej Panny Márie, ktorá bola vysvätená 3. septembra 1865 miestnym farárom Alexejom Peťkom. Toto miesto vyhlásil banskobystrický biskup Štefan Moyzes v júni 1866 za milostivé. Z milodarov pútnikov bola už v roku 1869 postavená neogotická kaplnka. Základný kameň kaplnky bol požehnaný 17. mája 1869. Hotová kaplnka bola vysvätená 12. septembra 1869. Obkolesená je malou botanickou záhradou, kde sa nachádza aj Sekvojovec mamutí, vzácny a ojedinelý exemplár s výškou 34 metrov.

Záhradný les
Popri chodníku prepájajúceho Zvoničku a pútnické miesto Kohútovo vyrástol Záhradný les, ktorý slávnostne otvorili začiatkom októbra. Záhradný les je tvorený najmä domácimi drevinami, ako sú napríklad borovica lesná, dub cerový či jelša lepkavá. Špeciálne postavenie tu má i lipa striebristá. Z cudzokrajných drevín za pozornosť stojí vzácny céder z oblasti Himalájí alebo ľaliovník tulipánokvetý, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky a jeho kvety sa podobajú na kvety tulipánu. Návštevník tu nájde i čínske posvätné stromy – ginká či strom, ktorého druh patrí medzi najvyššie na svete – sekvojovec mamutí. Záhradný les ponúka návštevníkom okrem architektonicko–estetickej hodnoty i miesto oddychu a získavania nových poznatkov.


Informácie a foto poskytol Región Gron
Foto: Rozhľadňa Háj. Autor foto Pavel Ovsík

Odoslať komentár