16 Jún, Nedeľa
 17 °C
TOP

Čo zvážiť pred cestou do zahraničia

Dovolenkové obdobie a cestovanie môžu okrem príjemných zážitkov priniesť pri nedostatočnej prevencii aj nepríjemnosti spojené s rizikom zdravotných problémov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto cestovateľom pred cestou do zahraničia odporúča riadiť sa nasledovnými zásadami:

Príprave venujte dostatočnú pozornosť

„Ak máte malé deti, alebo ide o chronicky chorých pacientov či osoby so špeciálnou liečbou alebo diétou, pred cestou do zahraničia vám odporúčame navštíviť ošetrujúceho lekára. Rovnako tak urobte v prípade, že cestujete do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov,“ radí hlavný hygienik SR Ján Mikas a odporúča tiež, aby sme svojho lekára oboznámili s účelom cesty, trvaním predpokladaného pobytu, typom ubytovania a spôsobom stravovania. Vzhľadom na charakter dovolenkovej destinácie nám môže poskytnúť základné informácie o:

-odporúčaných liekoch na samoliečbu v priebehu cesty

-dôsledkoch cesty na zdravotný stav

-povinných alebo odporúčaných očkovaniach

-prevencii niektorých ochorení

-spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí

„Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár odošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných pracovísk, ktoré mu poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii, či zabezpečia potrebné očkovania. Sú to najmä oddelenia pre cudzokrajné choroby pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach,“ približuje Ján Mikas a odporúča, zistiť si či sú pre destináciu, do ktorej sa chystáte, odporúčané nejaké špeciálne očkovania. „Získajte potrebné očkovania včas pred odchodom, to znamená, že na to treba myslieť v dostatočnom časovom predstihu,“ dodáva hlavný hygienik.

Oboznámte sa so situáciou v destinácii

Pred zahraničnou cestou je vhodné si skontrolovať odporúčania pre návštevníkov daného štátu či už na oficiálnej webovej stránke určenej pre návštevníkov krajiny, alebo na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Vstup do krajiny môže byť totiž podmienený očkovaním proti niektorému z infekčných ochorení s regionálnym výskytom. Na spomínaných stránkach ministerstva zároveň môžete prostredníctvom podrobných profilov jednotlivých štátov získať ďalšie užitočné tipy na ochranu zdravia v lokálnych podmienkach. „Zaujímajte sa o dostupnosť pitnej vody, fungovanie zdravotnej starostlivosti a informácie o výskyte vážnych infekčných ochorení, ako sú napríklad ebola či marburg alebo malária. Zistite si, kde sa nachádzajú miestne nemocnice či lekárne. Ak užívate lieky, uistite sa, že si ich so sebou vezmete v dostatočnom množstve,” hovorí vedúca Odboru surveillance infekčných ochorení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Júlia Adamčíková.

Nezabudnite na lekárničku

„Obsah cestovnej lekárničky závisí od krajiny, do ktorej cestujeme, a aj od dĺžky pobytu a dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ radí zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na deti a mládež Jana Hamade.

Čo obsahuje kompletná cestovateľská lekárnička:

Lieky, ktoré cestovateľ bežne užíva, lieky proti horúčke a bolestiam hlavy, kvapky do nosa a očí (podľa zváženia aj ušné kvapky), lieky proti hnačke, lieky proti nevoľnosti pri takzvanej chorobe z pohybu, lieky proti zápche, antihistaminiká (lieky pri alergických reakciách), antialergický krém (potrebný pri poštípaní hmyzom), lieky na ochranu proti malárii, v prípade pobytu v oblasti s výskytom malárie, sprej alebo krém proti hmyzu (repelent), dezinfekčný prostriedok, pohotovostné obväzy, lieky proti plesňovej infekcii nôh, obväzovú vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.

„Príbalové letáky všetkých liekov si prečítajte ešte doma pred odchodom – je nutné splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky a interakcie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade a tme, aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu,“ uzatvára odborníčka.

zdroj foto veerasantinithi pixabay

Odoslať komentár