04 Október, Streda
 11 °C
TOP

Výtržníctvo máme definované v §364 zákona č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon. Základnú skutkovú podstatu trestného činu nám zákon opisuje ako konanie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na verejnom miesto prostredníctvom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti napadne iného, hanobí štátny symbol, resp.