Nedávno v Prahe ľudia protestovali proti chaosu vo vláde. Chápem, že niektorí politici nevedia, čo majú v súčasnej situácii robiť. Oni to však nevedeli predtým a nebudú vedieť ani potom. Jednoducho nevedia.

Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe môžu plniť svoje sny – predvádzať sa alebo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?

Skúsme v týchto dňoch viac študovať teóriu chaosu, reziliencie a antikrehkosti. Nefňukajme a nenadávajme na chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže nám priniesť aj prelomovú inováciu spoločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“ zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený hovorí, že zmeny v spoločnosti prichádzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadajme cesty, experimentujme, učme sa nové veci a inovujme.

Slovensko má tri problémy – sme prví v Európe v regionálnych rozdieloch, prví v negatívnych následkoch zmien v automobilkách a patríme k posledným v inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme misionárov zmeny. V regiónoch.

Všetko bude inak a nikto nevie ako. Máme veľa odborníkov, ktorí vedia analyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme sa aj uzatvoriť – do svojho ega a pocitu, že majú patent na pravdu. Mám radšej tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si myslia, že ju našli radšej utekám. Namiesto najlepších praktík, potrebujeme série experimentov. Namiesto lamentovania a čakania, že nám niekto pomôže, potrebujeme akciu.

Pomôcť si budeme musieť sami. A pomáhať by sme mali aj slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme aj veľké zmeny – na Slovensku odstrániť pijavice, ktoré roky vyciciavali našu republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude musieť vysporiadať s vládou korporácií, ktoré slúžia iba jedinej veci – rastu a zisku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť pred týmito nadnárodnými monštrami a psychopatmi, ktorí ich riadia.

Nezakazujme chaos, zakážme monopoly a obmedzme diktatúru peňazí. Užívajme si rôznorodosť prírody a krásu chaosu.

Ján Košturiak

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *